Thông dịch viên tình nguyện つうやくボランティア

Bạn gặp khó khăn trong giao tiếp với các cơ sở y tế hay cơ quan nhà nước

Hiện tại, dù trong "Hệ thống phái cử tình nguyện viên phiên dịch cộng đồng-Phiên dịch y tế" chưa có người đăng ký làm phiên dịch tiếng Việt , nhưng trong Quỹ Giao Lưu Quốc Tế chúng tôi có nhân viên người Việt Nam. Vì thế, khi gặp khó khăn, các bạn hãy thảo luận với chúng tôi trước.
Lịch trực của Điều phối viên giao lưu quốc tế (Nhân viên người Việt)

上へ戻る