Các đường link có ích dành cho cư dân người nước ngoài 外国人住民のためのお役立ちリンク

▼Thông tin có ích cho cuộc sống "Tottori"
~Thông tin đa ngôn ngữ tỉnh Tottori, v.v.(Dẫn đến đường link bên ngoài)~
 

CÁC THÔNG TIN CÓ ÍCH KHI SỐNG TẠI NHẬT / NHỮNG NƠI CÓ THỂ THẢO LUẬN HAY ĐẶT CÂU HỎI BẰNG TIẾNG VIỆT ( ĐƯỜNG LINK NGOÀI)

 

上へ戻る