Mượn sách ほんを かりる

Được mượn các tài liệu thư viện miễn phí. Hãy xuất trình giấy tờ tùy thân(Các giấy tờ có thể xác nhận được chỗ ở hiện tại, Thẻ ngoại kiều, Bằng lái xe...). Thủ tục mượn sách được thực hiện tại các văn phòng của chúng tôi.

Tài liệu thư viện của trụ sở chính, văn phòng Kurayoshi, Yonago sẽ khác nhau. Các bạn có thể mượn hoặc trả tài liệu của văn phòng này tại văn phòng khác, nơi nào tiện cho bạn nhất.
 

Tài liệu thư viện

Gồm tạp chí, báo, sách học tiếng Nhật, truyện tranh (tiếng) nước ngoài, tài liệu phiên dịch cộng đồng, phiên dịch y tế, tài liệu về chung sống đa văn hóa, về hiểu biết quốc tế, hợp tác quốc tế, sách về ngôn ngữ học, du lịch nước ngoài, các tài liệu về văn hóa thế giới, xã hội ...
※Chúng tôi sở hữu bộ sưu tập tài liệu gồm các tài liệu học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, sách phục vụ cho việc đào tạo tiếng Nhật hay nhất trong tỉnh Tottori!
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 
  Tài liệu thông thường Tài liệu tiếng Nhật
Số sách được mượn Đến 5 cuốn Đến 5 cuốn
Thời gian mượn Hai tuần Một tháng

※Chỉ có thể được mượn lại một lần.

※Đối với các hội viên hỗ trợ, sốlượng sách được mượn sẽ tăng từ 5 cuốn thành 10 cuốn như một đặc ân.

上へ戻る