Quầy Tư Vấn Cho Người Nước Ngoài がいこくじん そうだん まどぐち

外国人相談窓口(がいこくじん そうだんまどぐち)の 案内(あんない) ※ベトナム語

soudan_madoguchi_VI_2020.01.jpg


上へ戻る