"Torimo" Tạp chí điện tử

◆Torimo (Tiếng Việt)

Tạp chí tập tin bản email Torimo, do quỹ nến tảng trao đổi giao lưu quốc tế tỉnh Tottori cấp.
Chúng tôi sẽ cung cấp ,[gửi thông tin hửu ích về sinh hoạt cuộc sống],[thông tin sự kiện], Thông tin [Thảm họa,thiên tai. Thông tin cần thiết ] cho việc khẩn cấp. Việc phân phối,phân phát một tháng từ 1lần đến 2 lần. Bản tin tạp chí email Torimo sẽ được phân phối bằng 4 thứ tiếng. Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Philippinese, Tiếng Việt.

Xin vui lòng nhập địa chỉ bên dưới và nhấn vào chổ đăng ký.
●Đăng ký

Hủy đăng ký đọc (Dừng phân phối)
◎Hủy bỏ

★Trở lại số tại đây

 

※これは メールマガジン ”Torimo” ベトナム語版の案内です。
上へ戻る