TPIEF Mobile Mail Magazine


Torimo

Ang Torimo ay isang magasin sa pamamagitan ng e-mail galing sa Tottori Prefectural International Exchange Fiundation.
[Impormasyon na nakakatulong sa pamumuhay], [kaganapan ], [Impormasyon tungkol sa kalamidad],at iba pa ang nakasulat dito. Isa o dalawang isyu sa isang buwan. Ag Torimo ay nasa apat na Lenguwahe:Ingles, Intsek,Tagalog at Biyetnam.

I-click dito sa pag-rehistro o pag kansela.


Paraan sa pag rehistro
Isulat ang e-mail sa applikasyon sa ilalim at pindutin ang “Register.’

Pindutin dito para mag kansela.

I-click dito para sa nakataang isyu.

※Ang ginagamit ng Torimo ay ang serbisyo ng CombzMail Plus na awtomatikong nagpapadala ng e-mail.
※Mula sa Agosto 2018, ang sistema ng pagpadala ng e-mail magasin ay nagbago. Pakiusap: mag-rehistro ulit sa magasin. Salamat sa unawa at suporta.
上へ戻る