ข่าวสารเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

「ข่าวสารหลายภาษาเพื่อการดำเนินชีวิต (คู่มือการครองชีพ)」 (จัดทำโดยCLAIR) เรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น สามารถอ่านได้ในหลายภาษา (เช่น เกี่ยวกับเรื่อง สถานภาพการพำนัก, การยื่นเรื่องดำเนินการต่าง ๆ, ป่วย, บาดเจ็บ, โรงเรียน, การขับรถ, ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เป็นต้น)   http://www.clair.or.jp/tagengo/

1
上へ戻る