TPIEF Mobile Mail Magazine

Ang Torimo(トリモ)ang syang nagtataguyod para sa tottori Mobile information service.

Kapaki-pakinabang na mga tips para sa pang-araw-araw na buhay, ay magagamit na ngayon sa Ingles, Intsik at Tagalog. !
Magparehistro na ngayon! Sundan ang mga medaling hakbang na ito:

≪Kung paano magparehistro≫
1. Magpadala ng isang blangkong email address ng iyong cellphone,kaukulang wika na iyong ginagamit…
【English】eng@torimo.jp 【chinese】chn@torimo.jp 【Tagalog】tag@torimo.jp  

2. Ikaw ay makakatanggap ng isang balikmensahing nakasaad na ang registration mo ay yari na at ang mail magazine ang syang magpapadala sa address na nirehistro mo.ENJOY!

Sa mag-unsubscribe:magpadala ng blangkong mail sa address na naaayon sa wika ng iyong suskripsyon.

【English】engcan@torimo.jp 【chinese】chncan@torimo.jp 【Tagalog】tagcan@torimo.jp